Lời cảm ơn dành cho Lí Thường Kiệt khi đã sáng tác ra bài thơ Sông núi nước Nam

Question

Lời cảm ơn dành cho Lí Thường Kiệt khi đã sáng tác ra bài thơ Sông núi nước Nam

in progress 0
Acacia 3 months 2021-07-25T17:24:40+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-25T17:25:42+00:00

  Bài ca dao đã thể hiện lòng yêu nước của Lý Thường Kiệt và khẳng định chủ quyền của Đại Việt. Cảm ơn ông vì tất cả những điều đó

  0
  2021-07-25T17:26:39+00:00

  – Lời khẳng định mạnh mẽ, là ý chí quyết tâm đánh cho giặc không còn một mảnh giáp của dân tộc Đại Việt. Cũng là lời cảnh báo, đe dọa, tiên đoán trước về số phận của kẻ xâm lược
  – Niềm tin của nhân dân Đại Việt vào chính nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tinh thần yêu nước bất khuất, ý chí kiên kiên cường trong công cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm từ ngàn đời nay. Cũng là lòng tin tưởng tuyệt đối về một cái kết có hậu, niềm tin tất thắng trong cuộc kháng chiến đang tới gần.
  => Thể hiện hào khí dân tộc mạnh mẽ, ý chí độc lập, tự cường, lòng tự tôn dân tộc sâu sắc luôn dâng trào trong huyết quản của mỗi người dân Đại Việt làm thành sức mạnh đánh tan quân thù. 

  tôi chỉ biết nội dung thôi

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )