log8-log4 ÷ log4-log2= ​

Question

log8-log4 ÷ log4-log2=

in progress 0
Bình An 6 months 2021-08-04T12:07:38+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-04T12:08:51+00:00

    The answer is log(4)-1

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )