loa loa loa em đưa tin vô cùng quan trọng :anh chị giúp em bài này với ạ Dùng dấu // để phân cách chủ ngữ, vị ngữ Đến giờ xuất phát , chiêng trống

Question

loa loa loa em đưa tin vô cùng quan trọng :anh chị giúp em bài này với ạ
Dùng dấu // để phân cách chủ ngữ, vị ngữ
Đến giờ xuất phát , chiêng trống nổi. Cả mười con voi lao đầu chạy . Cái dáng lầm lì, chậm chạp thường ngày bỗng dưng biến mất. Cả bầy hăng máu phóng như bay . Bụi cuốn mù mịt. Các chàng Man-gát phải rất gan dạ và khéo léo điều khiển cho voi về trúng đích. Những chú voi chạy đến đích trước tiên đều ghìm đà, huơ vòi chào khán giả đã nhiệt liệt cổ vũ, khen ngợi chúng
Mong mn giúp em đúng vote ctlhn + 5 sao nghen
ω ω ω ω ω ω ω

in progress 0
Helga 3 months 2021-06-21T02:05:58+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-21T02:07:02+00:00

  Cả mười con voi //lao đầu chạy .

   CN                        VN              

  Cả bầy // hăng máu phóng như bay .

    CN                       VN         

  Bụi //cuốn mù mịt. 

  CN             VN        

  Các chàng Man-gát //phải rất gan dạ và khéo léo điều khiển cho voi về trúng đích.

                CN                                       VN                                                     

  Những chú voi chạy đến đích trước tiên// đều ghìm đà, huơ vòi chào khán giả đã nhiệt liệt cổ vũ, khen ngợi chúng

                 CN                                                                       VN

  0
  2021-06-21T02:07:13+00:00

  Đến giờ xuất phát , chiêng trống// nổi. Cả mười con voi// lao đầu chạy . Cái dáng //lầm lì, chậm chạp thường ngày bỗng dưng biến mất. Cả bầy// hăng máu phóng như bay . Bụi //cuốn mù mịt. Các chàng Man-gát //phải rất gan dạ và khéo léo điều khiển cho voi về trúng đích. Những chú voi chạy đến đích trước tiên //đều ghìm đà, huơ vòi chào khán giả// đã nhiệt liệt cổ vũ, khen ngợi chúng .

  @ CHO MÌNH XIN CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT + 5 SAO + CẢM ƠN

  @ VICTORY

  @ CHÚC BẠN HỌC TỐT

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )