Lm hộ mới với ????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Question

Lm hộ mới với
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
lm-ho-moi-voi

in progress 0
Hưng Khoa 1 year 2020-11-22T08:03:35+00:00 1 Answers 41 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-22T08:05:18+00:00

  `(15^3+5.15^2-5^3)/(15^3+6.15^2-6^3)`

  `=(5^3.  (3^3)+5.(3^2).(5^2)-5^3)/(5^3.(3^3)+3.2.(5^2).(3^2)-(2^3).(3^3))`

  `=(5^3.(3^3)+5^3.(3^2)-5^3)/(5^3.(3^3)+(3^3).(5^2)-3^3.(2^3))`

  `=(5^3.(3^3+3^2-1))/(3^3.(5^3+5^2-2^3)`

  `=(125.(27+9-1))/(27.(125+25-8))`

   `=(125.35)/(27.142)`

  `=4375/3834`

  Check xem mình sai đâu nha

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )