Lm hộ mk vs mk đang cần đáp án gấp mai kt15p r

Question

Lm hộ mk vs mk đang cần đáp án gấp mai kt15p r
lm-ho-mk-vs-mk-dang-can-dap-an-gap-mai-kt15p-r

in progress 0
Hưng Khoa 1 year 2020-11-21T00:40:17+00:00 1 Answers 46 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-21T00:41:50+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Ta có 2x-10 > 0

           2x-12>0    Vì x∈Z x>6

  tổng số mét sắt mà ông Giang đã mua là: (2x-10)(2x-12)

  (2x-10)(2x-12)=4x²-2×12-10×2+120

                         =4x²-(24x-20x)+120

                         =4x²- 4x+120

                         =4x(x-1)+120

                         =4x(x-1)+120

                         =4x(x-1)+120

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )