Lm hộ mik hết nha Tặng 20₫ và 5 sao blhn cho hai bn lm đúng nha,ai lm sai hoặc lm linh tinh bc cho mấy bn khác lm

Question

Lm hộ mik hết nha
Tặng 20₫ và 5 sao blhn cho hai bn lm đúng nha,ai lm sai hoặc lm linh tinh bc cho mấy bn khác lm
lm-ho-mik-het-nha-tang-20-va-5-sao-blhn-cho-hai-bn-lm-dung-nha-ai-lm-sai-hoac-lm-linh-tinh-bc-ch

in progress 0
Phúc Điền 6 months 2021-07-20T20:39:44+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T20:40:45+00:00

  Câu 1: C

  Câu 2: B

  Câu 3: A

  Câu 4: B

  Câu 5: C

  Câu 6: Dấu ngoặc kép trong bài có tác dụng là dẫn lời nói của nhân vật Ga – ri Play – ơ.

  Bài 2: 

  Câu 1: A

  Câu 2: C

  Câu 3: C

  Câu 4: 1 tính từ đó là từ :ngoan

  Câu 5: B

  Bài 4:

  A: Yêu thương đùm bọc lẫn nhau

  B: Yêu thương đùm bọc lẫn nhau

  C: Sống trong sạch 

  D: Có khó khăn không nản chí

  E: Yêu thương đùm bọc lẫn nhau

  G: Có khó khăn không nản chí

  H: Sống trong sạch 

  I: Có khó khăn không nản chí

  quá nhiều

  0
  2021-07-20T20:41:32+00:00

  Câu 1: C

  Câu 2: B

  Câu 3: A

  Câu 4: B

  Câu 5: C

  Câu 6: Dấu ngoặc kép trong bài có tác dụng là dẫn lời nói của Ga – ri Play – ơ.

  Bài 2: 

  Câu 1: A

  Câu 2: C

  Câu 3: C

  Câu 4: 1 tính từ đó là từ ngoan

  Câu 5: B

  Bài 4:

  A: Yêu thương đùm bọc lẫn nhau

  B: Yêu thương đùm bọc lẫn nhau

  C: Sống trong sạch 

  D: Có khó khăn không nản chí

  E: Yêu thương đùm bọc lẫn nhau

  G: Có khó khăn không nản chí

  H: Sống trong sạch 

  I: Có khó khăn không nản chí

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )