Lm giúp mik vớiiiiiiiiiii

Question

Lm giúp mik vớiiiiiiiiiii
lm-giup-mik-voiiiiiiiiiii

in progress 0
Sigridomena 8 months 2021-05-14T02:12:10+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-14T02:13:56+00:00

  Trước hết ta chứng minh hệ thức: DA2 = AB2 + BC2 + CD2.

  + ΔBCD vuông tại C suy ra: BD2 = BC2 + CD2 .

  + ΔABD vuông tại B ⇒ AD2 = AB2 + BD2

  Mà BD2 = BC2 + CD2 ⇒ AD2 = AB2 + BC2 + CD2 .

  Vậy AD2 = AB2 + BC2 + CD2 .

  Áp dụng hệ thức trên để tính các cạnh còn thiếu trong bảng ta có:

  + Cột 1: AB = 6; BC = 15; CD = 42

  ⇒AD2 = AB2 + BC2 + CD2 = 62 + 152 + 422 = 2025

  ⇒AD = 45.

  + Cột 2: AB = 13; BC = 16; AD = 45

  ⇒CD2 = AD2 – AB2 – BC2 = 452 – 132 – 162 = 1600

  ⇒CD = 40.

  + Cột 3: AB = 14; CD = 70; DA = 75

  ⇒BC2 = DA2 – CD2 – AB2 = 752 – 702 – 142 = 529

  ⇒BC = 23

  + Cột 4: BC = 34; CD = 62; DA = 75

  ⇒AB2 = DA2 – BC2 – CD2 = 752 – 342 – 622 = 625

  ⇒AB = 25.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )