Lm chs mik bài 1 nhanh nhé

Question

Lm chs mik bài 1 nhanh nhé
lm-chs-mik-bai-1-nhanh-nhe

in progress 0
Latifah 7 tháng 2020-11-17T15:36:31+00:00 2 Answers 57 views 0

Answers ( )

 1. $\text{ mk trình bày trong hình} $

  $\text{@dongnguyen2211}$

   

  lm-chs-mik-bai-1-nhanh-nhe

 2. Gửi bạn

   

  lm-chs-mik-bai-1-nhanh-nhe

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )