lm câu d & e thôi nhé

Question

lm câu d & e thôi nhé

lm-cau-d-e-thoi-nhe

in progress 0
Nem 1 year 2020-11-28T21:19:21+00:00 1 Answers 54 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-28T21:21:10+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  \(\begin{array}{l}
  d,\\
  D = \dfrac{{3\sqrt x  + 4}}{{\sqrt x  + 1}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( {x \ge 0} \right)\\
  D – 2 = \dfrac{{3\sqrt x  + 4}}{{\sqrt x  + 1}} – 2 = \dfrac{{3\sqrt x  + 4 – 2\left( {\sqrt x  + 1} \right)}}{{\sqrt x  + 1}} = \dfrac{{\sqrt x  + 2}}{{\sqrt x  + 1}} > 0,\,\,\,\forall x \ge 0\\
   \Rightarrow D > 2,\,\,\,\forall x \ge 0\\
  e,\\
  E = \dfrac{{2\sqrt x  + 1}}{{\sqrt x  + 1}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( {x \ge 0} \right)\\
  E – 3 = \dfrac{{2\sqrt x  + 1}}{{\sqrt x  + 1}} – 3 = \dfrac{{\left( {2\sqrt x  + 1} \right) – 3\left( {\sqrt x  + 1} \right)}}{{\sqrt x  + 1}} = \dfrac{{ – \sqrt x  – 2}}{{\sqrt x  + 1}} =  – \dfrac{{\sqrt x  + 2}}{{\sqrt x  + 1}} < 0,\,\,\,\forall x \ge 0\\
   \Rightarrow E < 3,\,\,\,\forall x \ge 0
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )