lm 4 bài văn nha các bạn đừng lm nhầm nha

Question

lm 4 bài văn nha các bạn
đừng lm nhầm nha
lm-4-bai-van-nha-cac-ban-dung-lm-nham-nha

in progress 0
Thu Thảo 2 months 2021-07-10T15:42:58+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-10T15:44:50+00:00

    Suy nghĩ của em về lòng yêu nước:

    Từ xưa tới nay, nhân dân ta đã phải trải qua bao nhiêu cuộc chiến tranh với các cường quốc khác hùng mạnh hơn Việt Nam nhỏ bé rất nhiều. Nhưng tại sao đến giờ, chúng ta đã giành lại được độc lập dân chủ và tự hào với những cốt mốc lịch sử của chính dân tộc mình. Không chỉ bới có trí tuệ, có chiến lược, mà trên hết vẫn là lòng yêu nước của nhân dân ta cao cả hơn bất cứ ai, điều đó làm đà động lực để nhân dân ta chiến đấu có được tự do như ngày hôm nay. Nhưng đó là khi thời chiến tranh, giờ chúng ta đang sống trong thời hòa bình, lòng yêu nước ngày ấy được thể hiện bởi sự đòan kết, hy sinh mình vì tổ quốc, thì bây giờ để thể hiện lòng yêu nước ấy, chúng ta cần làm gì? Với em, đầu tiên để thể hiện lòng yêu nước, thì cần phải làm 1 công dân tốt, như thế mới có thể góp chút sức lực nhỏ bé cho đất nước. Không chỉ thế, việc giữ gìn vệ sinh công cộng cũng là thể hiện lòng yêu nước, giúp đất nước trở nên sạch đẹp, như vậy đất nước ta sẽ không chịu nhưng dịch bệch nào cả. Ông cha ta đã có công dựng nước vậy thê sheej trẻ chúng ta phải bảo vệ, phát triển đất nước thêm giàu mạnh đê sánh vai với các cường quốc năm châu

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )