Linh kiện hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện trong là A.pin nhiệt điện. B.pin mặt trời. C.biến trở con chạy. D.nhiệt điện trở. Xét một khối chất

Question

Linh kiện hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện trong là
A.pin nhiệt điện.
B.pin mặt trời.
C.biến trở con chạy.
D.nhiệt điện trở.
Xét một khối chất quang dẫn trung hòa về điện, khi chiếu bức xạ thích hợp, xảy ra hiện tượng quang điện trong thì
A.khối chất nhiễm điện dương vì xuất hiện ion dương trong khối chất.
B.khối chất nhiễm điện âm vì xuất hiện thêm electron.
C.khối chất nhiễm điện dương vì mất bớt electron.
D.khối chất vẫn trung hòa về điện vì không nhận thêm hoặc mất bớt electron.
Chọn phát biểu SAI. Mẫu nguyên tử Bohr
A.xây dựng dựa trên mẫu hành tinh nguyên tử kết hợp thuyết lượng tử.
B.giải thích được sự tạo thành quang phổ vạch của nguyên tử hidro.
C.cho rằng nguyên tử tồn tại ở các trạng thái có năng lượng bất kì.
D.có thể áp dụng để giải thích tính bền vững của các nguyên tử.
Để xảy ra hiện tượng quang điện trong ở germanium, cần năng lượng kích hoạt là 0,66 eV. Giới hạn quang dẫn của germanium là
A.1,882 m.
B.0,301.10^-24 m.
C.0,301 μm.
D.1,882 μm.
Chọn câu đúng.
Â.Pin quang điện biến đổi nhiệt năng nhận được thành điện năng.
B.Pin quang điện chuyển 90% quang năng nhận được thành điện năng.
C.Quang điện trở có điện trở giảm khi được chiếu ánh sáng thích hợp.
D.Quang điện trở là máy phát điện khi được chiếu ánh sáng thích hợp.
Quang phổ của nguyên tử hidro là quang phổ vạch. Hiệu hai mức năng lượng mà khi chuyển giữa hai mức đó, nguyên tử hidro phát ra vạch đỏ (Hα) có bước sóng 0,6563 µm là
1
1,89 eV.
0,53 eV.
3,03 eV.
0,33 eV.
Cho biết bán kính quỹ đạo của electron ứng với trạng thái cơ bản của nguyên tử là Ro = 5,3.10^-11 m (bán kính Bohr). Trong nguyên tử hidro, electron không thể chuyển động trên quỹ đạo có bán kính
1 điểm
9Ro.
8Ro.
16Ro.
25Ro.
Hiện tượng quang điện trong xuất hiện khi người ta chiếu ánh sáng vào vật liệu bán dẫn để giải phóng
1 điểm
A.các electron liên kết bên trong thoát ra khỏi chất bán dẫn.
B.các electron liên kết trong chất bán dẫn thành electron dẫn.
C.các proton liên kết trong chất bán dẫn thành các lỗ trống.
D.các proton liên kết bên trong thoát ra khỏi chất bán dẫn.
Chọn câu đúng. Theo lý thuyết về mẫu nguyên tử Bohr: Khi nguyên tử hidro ở trạng thái kích thích
1 điểm
A.có năng lượng càng cao thì bán kính quỹ đạo của electron càng nhỏ.
B.có năng lượng càng thấp thì bán kính quỹ đạo của electron càng lớn.
C.thì nguyên tử không thể bức xạ năng lượng để phát ra photon.
D.có năng lượng càng cao thì trạng thái đó càng kém bền vững.
Cho biết nguyên tử hidro có các mức năng lượng được sắp xếp tăng dần theo trình tự E(K); E(L); E(M); E(N); … Một nguyên tử hidro đang ở trạng thái cơ bản, ứng với mức năng lượng E(K). Người ta chiếu tới nguyên tử này chùm bức xạ chứa các photon cùng mang năng lượng E(M) – E(K). Chọn kết luận đúng.
1 điểm
A.Nguyên tử không hấp thụ hay bức xạ bất kì photon nào.
B.Nguyên tử sẽ bức xạ 1 photon và chuyển về mức E(M).
C.Nguyên tử hấp thụ nhiều photon và chuyển lên mức E(M).
D.Nguyên tử sẽ hấp thụ 1 photon và chuyển lên mức E(M)

in progress 0
Thông Đạt 1 year 2021-02-18T05:12:40+00:00 2 Answers 17 views 0

Answers ( )

  0
  2021-02-18T05:14:36+00:00

  Đáp án:

  1. C

  2. A

  3. D

  4. A

  5. B

  6. A

  7. C

  8. B

  9. D

  10. D

   

  0
  2021-02-18T05:14:46+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo pin nhiệt điện các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )