lim 2sinx-1/4cos^2x-3 x->pi/6

Question

lim 2sinx-1/4cos^2x-3 x->pi/6

in progress 0
10 months 2020-12-10T02:38:42+00:00 2 Answers 30 views 0

Answers ( )

  0
  2020-12-10T02:40:33+00:00

  Đáp án:

  \[\mathop {\lim }\limits_{x \to \frac{\pi }{6}} \frac{{2\sin x – 1}}{{4{{\cos }^2}x – 3}} =  – \frac{1}{2}\]

  Giải thích các bước giải:

   Ta có:

  \(\begin{array}{l}
  \mathop {\lim }\limits_{x \to \frac{\pi }{6}} \frac{{2\sin x – 1}}{{4{{\cos }^2}x – 3}}\\
   = \mathop {\lim }\limits_{x \to \frac{\pi }{6}} \frac{{2\sin x – 1}}{{4\left( {1 – {{\sin }^2}x} \right) + 3}}\\
   = \mathop {\lim }\limits_{x \to \frac{\pi }{6}} \frac{{2\sin x – 1}}{{1 – 4{{\sin }^2}x}}\\
   = \mathop {\lim }\limits_{x \to \frac{\pi }{6}} \frac{{2\sin x – 1}}{{\left( {1 – 2\sin x} \right)\left( {1 + 2\sin x} \right)}}\\
   = \mathop {\lim }\limits_{x \to \frac{\pi }{6}} \frac{{ – 1}}{{2\sin x + 1}}\\
   = \frac{{ – 1}}{{2.\sin \frac{\pi }{6} + 1}}\\
   = \frac{{ – 1}}{2}
  \end{array}\)

  0
  2020-12-10T02:40:45+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo (2sinx-1)(2cos2x+2sinx+1)=3-4cos^2x các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )