liệt kê các loại từ chuyên đứng trước danh từ chỉ người ví dụ ông vị cô chuyên đứng trước danh từ chỉ đồ vật ví dụ cái tám vợ tôi ăn uống điều độ và l

Question

liệt kê các loại từ chuyên đứng trước danh từ chỉ người ví dụ ông vị cô chuyên đứng trước danh từ chỉ đồ vật ví dụ cái tám vợ tôi ăn uống điều độ và làm việc cùng mực nên tôi chóng lớn lắm chẳng bao lâu tôi đã trở thành chàng dế cường tráng đôi càng tôi mở bóng có cái vuốt ở chân và nhỏ hát đoạn 1 kể theo ngôi nào dựa vào dấu hiệu nào để nhận ra điều đó

in progress 0
Kim Chi 2 days 2021-07-21T07:56:12+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T07:57:30+00:00

  Bài làm:

  a. Chuyên đứng trước danh từ chỉ người: ông, cô, anh, chị, viên, lão, bác, bé…
  b. Chuyên đứng trước danh từ chỉ đồ vật: chiếc, quyển, cái, tấm, bức

  Kể theo ngôi thứ nhất, vì nhân vật xưng tôi.

  0
  2021-07-21T07:58:10+00:00

  -Chuyên đứng trước danh từ chỉ người: ông, bà, bác, bé, ngài, vị,…

  -Chuyên đứng trước danh từ chỉ đồ vật: cái, cuộn, bức, tấm, quyển,…

  Tôi ăn uống điều độ…cái vuốt ở chân: Đoạn này kể theo ngôi thứ nhất. 

  Dấu hiệu: Vì nhân vật xưng”tôi”.

  Chúc bạn học tốt!

  Mong bn cho mik ctlhn và vote 5*

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )