Liệt kê 5 nghệ thuật đặc trưng của văn học trung đại

Question

Liệt kê 5 nghệ thuật đặc trưng của văn học trung đại

in progress 0
Gerda 1 year 2021-09-03T14:58:25+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T14:59:35+00:00

  – Nghệ thuật
  + SỬ dụng thể thơ Đường luật

  + Sử dụng nhiều điển cố điển tích

  + Biện pháp ước lệ tượng trưng

  + Biện pháp tả cảnh ngụ tình

  + Sử dụng lối văn biền ngẫu

  + Tư duy nghệ thuật thì luôn cho rằng cái đẹp thuộc vào những khuôn mẫu định sẵn

  0
  2021-09-03T15:00:01+00:00

  miêu tả, tự sự, châm biến dân gian, song thất lục bát, diễn đạt

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )