* lệ( lỗi chính tả ạ) Ai làm rồi thì giúp mik với\

Question

* lệ( lỗi chính tả ạ) Ai làm rồi thì giúp mik với\
le-loi-chinh-ta-a-ai-lam-roi-thi-giup-mik-voi

in progress 0
Thu Thảo 4 months 2021-07-04T22:38:01+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-04T22:39:41+00:00

    b) Đối chiếu câu có chứa trường hợp ngoại lệ trong bài ca dao này với điều đã nêu trong phần Ghi nhớ ở SGK, sẽ thấy có chỗ không hoàn toàn phù hợp (thanh của tiếng thứ hai là trắc nhưng thanh của tiếng thứ tư vẫn không đổi). Từ đây, có thể thấy, trường hợp ngoại lệ ở thơ lục bát khá phong phú đa dạng, không dễ quy thành công thức.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )