Lấy ví dụ minh họa đưa ví dụ vào Mô hình cấu tạo của cụm tính từ

Question

Lấy ví dụ minh họa đưa ví dụ vào Mô hình cấu tạo của cụm tính từ

in progress 0
Thành Đạt 1 month 2021-08-04T09:13:50+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-04T09:14:56+00:00

  – Tính từ

  + Khái niệm: Tính từ là những từ chỉ đặc điểm, tính chất của sự vật, hành động, trạng thái.

  Tính từ có thể kết hợp với các từ đã, sẽ, đang, cũng, vẫn,…để tạo thành cụm tính từ. Khả năng kết hợp với các từ hãy, đừng chớ, của tính từ rất hạn chế.

  Tính từ có thể làm vị ngữ, chủ ngữ trong câu. Tuy vậy, khả năng làm vị ngữ của tính từ hạn chế hơn động từ.

  + Các loại tính từ:có hai loại chính;

  Tính từ chỉđặc điểm tương đối ( có thể kết hợp với từ chỉ mức độ).

  Tính từ chỉ đặc điểm tuyệt đối ( không thể kết hợp với từ chỉ mức độ).

  Ví dụ nha bạn

  Phụ trước                             Trung tâm                             Phụ sau

  Vốn đã rất                            yên tĩnh 

                                               Sáng                                 vằng vặc ở trên không

  0
  2021-08-04T09:15:20+00:00

   Tính từ: là những từ chỉ đặc điểm, tính chất của sự vật, hoạt động, trạng thái.

                kết hợp với các từ đã, sẽ, đang, cũng, vẫn,… → tạo thành cụm tính từ

                kết hợp với các từ hãy, chớ, đừng → rất hạn chế

                có thể làm vị ngữ, chủ ngữ trong câu. Khae năng làm vị ngữ của tính từ hạn chế hơn đông

   Hai loại tính từ đáng chú ý: Tính từ chỉ đặc điểm tương đối → có thể kết hợp với từ chỉ mức độ

                                                Tính từ chỉ đặc điểm tuyệt đối → không thể kết hợp với từ chỉ mức độ

    * Mô hình cụm tính từ: 

  Phần trước                           Phần trung tâm                        Phần sau

     rất                                            đẹp

                                                     đẹp                                           lắm

    * Trong đó: 

  – Các phụ ngữ ở phần trước biểu thị quan hệ thời gian, sự tiếp diễn tương tự, mức độ của đặc điểm, tính chất,…

  – Các phụ ngữ phần sau biểu thị vị trí, sự so sánh, mức độ, phạm vi nguyên nhân của đặc điểm, tính chất,…

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )