Lấy ví dụ 3 câu chủ động sau đó chuyển thành câu bị động. Không sao chép nha.

Question

Lấy ví dụ 3 câu chủ động sau đó chuyển thành câu bị động.
Không sao chép nha.

in progress 0
Jezebel 9 months 2021-06-03T12:12:51+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-03T12:14:08+00:00

  CCĐ : Mọi người đều yêu quý bạn ấy 

  `->` CBĐ : Bạn ấy được mọi người yêu quý

  CCĐ : Tôi cho nó mượn quyển sách

  `->` CBĐ : Nó được tôi cho mượn quyển sách

  CCĐ : Alexander Graham Bell là người phát minh ra chiếc điện thoại

  `->` CBĐ : Chiếc điện thoại được Alexander Graham Bell phát minh ra

  0
  2021-06-03T12:14:29+00:00

  Tôi rất thích chiếc bút này

  -> Chiếc bút này được tôi yêu thích

  Tôi đang thịt con gà

  -> Con gà bị tôi làm thịt

  Ông mặt trời gọi mọi người dậy vào buổi sáng 

  – > Mọi người bị ông mặt trời gọi dậy vào buổi sáng 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )