Lập niên biểu những sự kiện chính của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII. Không chép mạng nha

Question

Lập niên biểu những sự kiện chính của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.
Không chép mạng nha

in progress 0
Nick 1 year 2020-10-21T02:17:29+00:00 3 Answers 119 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-21T02:19:22+00:00

  I, CÁCH MẠNG BÙNG NỔ
  thời gian:             sk
  1774                    vua Lu-i XVI lên ngôi
  1788                     nhiều cuốc đấu tranh của nông nô sảy ra
  1789                     hàng trăm cuộc đấu tranh của nông dân và binh lính nổ ra
  5/5/1789              hội nghị 3 đẳng cấp 
  17/6/1789            đẳng cấp thứ 3 họp thành lập hội đồng dân tộc
  14/7/1789            cuộc tấn công pháo đài nhà tù Ba-xti mở đầu cho thắng lợi
                               cuộc cách mạng tư sản Pháp

  II. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁCH MẠNG
  thời gian                sk
  8/1789                    -quốc hội thông qua tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền                
  9/1791                    – hiến pháp đc thông qua sát lập chế độ quân chủ lập hiến”
                                 + vua Lu-i XVI cầu cứu pk Aos và Phổ             
  4/1792                    – 2 nước Áo Phổ chống lại cách mạng
  8/1792                    – 80 vạn quân Phổ tràn vào nước Pháp 
  10/8/1792               –nhân dân Pa-ri lật đổ sự thống trị của phái Lập hiến (đại tư sản) → xóa bỏ chế 

                                   độ pk
  21/9/1792               – xác lập nền cộng hòa
  21/1/1793               – vua Lu-i thứ XVI bị chém
  mùa xuân 1793       – quân Anh tấn công nước Pháp → phái Gi-rông-đanh ko chống giặc ngoại xâm 
                                    mà chỉ củng cố quân lực
  2/6/1793                  – Rô-be-spie lật đổ phái Gi-rông-đanh → cách mạng thuộc về phái Gia- cô-
                                      banh
  27/7/1794                – Rô-be-spie bị xử tử
  * ý nghĩa: cuộc cách mạng tư sản Pháp cuối tk XVII lật đổ chế độ pk đưa giai cấp tư sản lên cần quyền
  – xóa bỏ nhiề trở ngại trên con đường phát triển TBCN
  – nhân dân là lực lượng chủ yếu đưa cách mạng đến đỉnh cao→ nền chân chính dân chủ Gia-cô-banh
  – tuy đc coi là cuộc cách mạng triệt để nhưng ko đêm lại quyền lợi cho nhân dân→ giai cấp tư sản đc hưởng.
  * CÂU HỎI PHỤ:
  Vì sao nói cuộc cách mạng Pháp là cuộc cách mạng triệt để nhất?
  – vì nó dám chém vua Lu-i. hết

  lap-nien-bieu-nhung-su-kien-chinh-cua-cach-mang-tu-san-phap-cuoi-the-ki-viii-khong-chep-mang-nha

  0
  2020-10-21T02:19:26+00:00

  Gửi bạn nha ~~~~

  Học tốt nekkk ^•^

  lap-nien-bieu-nhung-su-kien-chinh-cua-cach-mang-tu-san-phap-cuoi-the-ki-viii-khong-chep-mang-nha

  0
  2020-10-21T02:19:36+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo lập niên biểu những sự kiện chính của cách mạng tư sản pháp các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )