Lập luận cho đề sau: sách là người bạn lớn của con người Tìm luận điểm chính Tìm luận điểm phụ Tìm luận cứ

Question

Lập luận cho đề sau: sách là người bạn lớn của con người
Tìm luận điểm chính
Tìm luận điểm phụ
Tìm luận cứ

in progress 0
Trung Dũng 1 day 2021-07-22T19:22:47+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-22T19:24:40+00:00

  – Luận điểm:

  + Đề bài thể hiện một tư tưởng, một thái độ đối với việc đọc sách.

  + Chúng ta khẳng định lợi ích của việc đọc sách là tốt, là cần thiết.

  – Luận cứ

  – Vì sao sách lại là người bạn lớn của con người?

  + Con người sống không thể thiếu bạn

  + Bạn không chỉ là một khái niệm hiểu theo nghĩa thông thường. Cha mẹ, thầy cô giáo cũng có thể ví như người bạn lớn

  + Sách cũng là một người bạn lớn vì sách luôn gần gũi và cần thiết với cuộc sống cuả con người . Sách cũng chia sẻ và mang laijcho con người những gì tốt đẹp nhất.

  – Chứng minh rằn sách là người bạn lớn của con người.

  + Sách là một kho tàng tri thức quý giá mang lại sự hiểu biết phong phú, sâu rộng cho con người

   Hiểu biết về địa lí, lịch sử, văn hóa, khoa học,…

   Hiểu biết về chính tâm hồn con người…

  + Sách bồi dưỡng lòng tâm hồn con người ngày một tốt đẹp hơn

   Về lòng nhân ái, biết yêu thương con người…

   Lòng yêu mến tự hào dân tộc………

   Những phẩm chất cao đẹp của con người…..

  – Chứng minh qua một số tác phẩm cụ thể

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )