Lập danh sách các tác giả ở thừa thiên huế có sáng tác trước năm 1975

Question

Lập danh sách các tác giả ở thừa thiên huế có sáng tác trước năm 1975

in progress 0
Delwyn 7 months 2021-08-02T16:03:46+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-02T16:04:49+00:00

  Danh sách các tác giả ở thừa thiên huế có sáng tác trước năm 1975:

  1 Phùng Quán

  2 Trần Văn Quảng

  3 Tố Hữu( Nguyễn Kim Thành)

  4 Nguyễn Khoa Điềm ( Nguyễn Khoa Hải Triều)

  CHÚC BN HC TỐT

  0
  2021-08-02T16:05:30+00:00

  – Phùng Quán

  – Mường Mán

  – Tố Hữu

  – Nguyễn Khoa Điềm

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )