Lập dan ý viết đoạn văn 200 ve hiện tượng hc sinh nghiện Facebook

Question

Lập dan ý viết đoạn văn 200 ve hiện tượng hc sinh nghiện Facebook

in progress 0
Khoii Minh 3 months 2021-06-28T18:17:50+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-28T18:19:19+00:00

  MB:khái quát vấn đề cần nghị luận

  TB:

  _khái niệm

  -biểu hiện,thực trạng

  -biện pháp

  -liên hệ bản thân

  KB:khẳng định lại vấn đề cần nghị lận

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )