lập dàn ý cho đề sau : hãy tưởng tượng kể lại cuộc trò chuyện của em với chiếc bàn ai làm chi tiết cụ thể em vote 5 sao với ctlhn nha ạ

Question

lập dàn ý cho đề sau : hãy tưởng tượng kể lại cuộc trò chuyện của em với chiếc bàn
ai làm chi tiết cụ thể em vote 5 sao với ctlhn nha ạ

in progress 0
Ngọc Diệp 7 months 2021-07-07T19:30:56+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-07T19:32:03+00:00

  Làm theo cái này nha

  lap-dan-y-cho-de-sau-hay-tuong-tuong-ke-lai-cuoc-tro-chuyen-cua-em-voi-chiec-ban-ai-lam-chi-tiet

  0
  2021-07-07T19:32:36+00:00

  Mở bài :

  Giới thiệu cái ghế  bị gãy.

  Thân bài :

   Kể lại câu truyện lí do cái ghế bị gãy .

  Ai làm hỏng ?

  Người đó có chịu trắch nhiệm hay ko ?

  Kề về cái ghế bây giờ ra sao ? ở đâu ? Thế nào ?

  Em có thấy thương tình cái ghế hay ko ? nêu cảm nhận ?

  Bỗng cái ghế nói truyện gì với bn ?

  Kết bài :

  Nêu cảm nghĩ

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )