Lập dàn ý chi tiết cho đề: Viết đoạn văn nêu suy nghĩ của em về câu tục ngữ “Lá lành đùm lá rách”

Question

Lập dàn ý chi tiết cho đề: Viết đoạn văn nêu suy nghĩ của em về câu tục ngữ “Lá lành đùm lá rách”

in progress 0
Farah 3 months 2021-07-03T17:08:38+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-03T17:09:38+00:00

  K

  lap-dan-y-chi-tiet-cho-de-viet-doan-van-neu-suy-nghi-cua-em-ve-cau-tuc-ngu-la-lanh-dum-la-rach

  0
  2021-07-03T17:09:44+00:00

  Tìm hiểu đề :           

   – Tìm hiểu về vấn đề : câu tục ngữ:”Lá lành đùm lá rách” 

   – Đối tượng phạm vi : những biểu hiện trong đời sống về “Lá lành đùm lá rách” 

   – Khuynh hướng tư tưởng : khuyên chúng ta cần phải luôn luôn yêu thương, giúp đỡ nhau trong đời sống.

   – Yêu cầu của câu : Với đề văn trên, người viết cần phải giải thích “lá lành”, “lá rách” và phân tích biểu hiện, bài học.

  Dàn ý :

  1) MB : Giới thiệu vấn đề nghị luận: câu tục ngữ “Lá lành đùm lá rách”

    Từ bao đời nay, bên cạnh tinh thần yêu nước, tình yêu thương cũng là một trong những sợi dây gắn kết mối quan hệ giữa những con người Việt Nam cùng mang trong tim “dòng máu lạc Hồng”. Ông cha ta cũng đã từng khẳng định điều này thông qua câu tục ngữ “Lá lành đùm lá rách”. Câu tục ngữ đã thể hiện một bài học vô cùng sâu sắc về tình yêu thương con người, về sự sẻ chia và giúp đỡ nhau trong khó khăn, hoạn nạn.

  2) TB:

  a. Giải thích câu tục ngữ
  – Giải thích những từ ngữ “lá lành”, “lá rách”
  – Giải thích nội dung ý nghĩa cả câu: Câu tục ngữ đã thể hiện một bài học vô cùng sâu sắc: Trong mối quan hệ giữa người với người, tình yêu thương luôn là sợi dây gắn kết; con người cần biết yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ, sẻ chia những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình.

  b. Bàn luận nội dung câu tục ngữ “Lá lành đùm lá rách”
  – Nêu biểu hiện của tình yêu thương.
  – Vì sao con người cần phải yêu thương lẫn nhau?
  + Tình yêu thương có thể giúp con người vượt qua mọi khó khăn, thử thách.
  + Tình yêu thương là một trong số những cội nguồn tạo ra tinh thần đoàn kết.
  + Tình yêu thương sẽ đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho con người.
  – Lật lại vấn đề: Trong xã hội hiện nay, vẫn còn tồn tại những con người sống vô tâm, vị kỉ, chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân mà không hề biết sẻ chia, giúp đỡ, yêu thương, đùm bọc người khác.

  c. Bài học nhận thức và hành động
  – Con người cần biết yêu thương, đùm bọc, sẻ chia trước những khó khăn, hoạn nạn.
  – Tích cực tham gia vào các phong trào quyên góp, ủng hộ.

  3) KB:

  – Khẳng định lại nội dung ý nghĩa của câu tục ngữ.
  – Liên hệ bản thân.

    Câu tục ngữ “Lá lành đùm lá rách” đã thể hiện một bài học vô cùng sâu sắc về tình yêu thương, sẻ chia, giúp đỡ, đùm bọc. Là học sinh – thế hệ mầm măng tương lai của đất nước, chúng ta cần nhận thức rõ vai trò của tình yêu thương và cần biết lắng nghe, quan tâm, đồng cảm đối với những người xung quanh như gia đình, thầy cô, bạn bè,…. để sức mạnh của tình thương lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa trong xã hội.

  Học tốt!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )