Lập dàn ý chi tiết cho đề bài sau Bàn về tinh thần tự học

Question

Lập dàn ý chi tiết cho đề bài sau Bàn về tinh thần tự học

in progress 0
Helga 2 months 2021-07-22T17:18:54+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-22T17:19:59+00:00

  1. Mở bài

  Giới thiệu phương pháp tự học là một trong những con đường học tập hiệu quả, ngoài phương pháp nghe giảng.

  2. Thân bài

  ∗ Giải thích khái niệm:

  – Tự học nghĩa là tự mình vạch ra kế hoạch, tự mình đặt ra biện pháp để giúp cho việc học tốt hơn.

  – Tự học là việc tự tiếp nhận kiến thức, xử lí thông tin, tiếp thu tri thức

  ∗ Chứng minh:

  Thực tế có nhiều tấm gương tự học, làm nên đại sự: Mạc Đĩnh Chi tự học đỗ Trạng Nguyên, Bác Hồ tự học văn hóa, tự học ngoại ngữ…

  ∗ Phản biện: Những kẻ lười học, xem việc là khổ sở, bắt buộc nên chán học, lười học

  ∗ Bình luận:

     + Việc tự học ở nhà của học sinh chủ yếu: soạn bài, làm bài tập, chuẩn bị bài mới…

     + Người học lên kế hoạch cho mình thời gian, địa điểm, nội dung học

     + Tự học giúp học sinh có thể tự trải nghiệm, tự khám phá kiến thức và chủ động hơn trong việc tiếp nhận kiến thức

     + Tự học là cơ sở thể hiện năng lực tư duy sáng tạo, biết sắp xếp công việc khoa học

     + Học sinh có biện pháp tự học có thể làm chủ chính bản thân mình

  3. Kết bài

  – Tinh thần tự học giúp nâng cao kiến thức, tự làm chủ lấy mình, tự đặt ra kế hoạch trong học tập

  # xin hay nhất  ????

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )