Lập dàn ý bức thư tham gia cuộc thi viết thư do Liên minh Bưu chính quốc tế ( UPU ) tổ chức với đề tài: Thư cho một người bạn để bạn hiểu về đất nước

Question

Lập dàn ý bức thư tham gia cuộc thi viết thư do Liên minh Bưu chính quốc tế ( UPU ) tổ chức với đề tài: Thư cho một người bạn để bạn hiểu về đất nước mình.
$ * $ Mọi người hãy thật nghiêm túc, câu trả lời chứa đựng đầy đủ nội dung, ý kiến để mình còn triển khai thành một đoạn văn ngắn, thể hiện bố cục rõ ràng, rành mạch, không sao chép từ bất cứ một trang thông tin nào khác trên nguồn mạng.

in progress 0
Edana Edana 2 weeks 2021-08-28T10:00:21+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T10:01:43+00:00

  *THAM KHẢO:

  Mở bài

       + Thời gian viết thư

       + Người nhận thư

       + Lý do viết thư

  Thân bài

  – Kể về truyền thống lịch xây nước và giữ nước

  – Kể về truyền thống văn hóa tinh thần

  – Kể về danh lam thắng cảnh nổi tiếng

  – Kể về tình hình phát triển hiện tại

  Kết bài

  – Lời chào tạm biệt

  – Lời hứa hẹn

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )