Lập bảng danh sách các nhà văn, nhà thơ quê ở Nha Trang Chú ý: Chỉ thống kê những tác giả có sáng tác được công bố trước năm 1975

Question

Lập bảng danh sách các nhà văn, nhà thơ quê ở Nha Trang
Chú ý: Chỉ thống kê những tác giả có sáng tác được công bố trước năm 1975

in progress 0
Acacia 6 months 2021-07-15T01:32:44+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T01:34:21+00:00

  -Đặng Sĩ Tịnh (sinh ngày 10/3/1942, tác phẩm: tác phẩm Qua cùng cỏ lau)

  -Đào Xuân Quý (sinh năm 1924, tác phẩm:Gió sông Hương(1963), Trong màu nắng(1984))

  -Nguyễn Sung (sinh ngày 2/2/1929, tác phẩm:Tháng Tám ngày mai(1962), Quê hương(1965))

  0
  2021-07-15T01:34:35+00:00

  Đặng Sĩ Tịnh 10/3/1942, ở tp nha trang, tác phẩm qua cùng cỏ lau

  Đào Xuân Quý bút danh hoàng hải, vũ minh, sinh 1924, ở Nha Trang, tác phẩm gió sông hương(1963), trong màu nắng(1984)

  Nguyễn Sung, sinh 2/2/1929, ở ninh bình ninh hòa, tác phẩm, tháng Tám ngày mai(196), Quê hương(1965)

  Trần Vạn Giã sịnh 2/2/1945 ở khánh hòa, Tác phẩm hào khí quê ta(1970), miền ca hòa bình(1971)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )