Lập bảng danh sách các nhà văn, nhà thơ ở thành phố Ninh bình hoặc tỉnh Ninh Bình theo trình tự: họ tên, bút danh(nếu có), năm sinh, năm mất(nếu có) v

Question

Lập bảng danh sách các nhà văn, nhà thơ ở thành phố Ninh bình hoặc tỉnh Ninh Bình theo trình tự: họ tên, bút danh(nếu có), năm sinh, năm mất(nếu có) và tác phẩm chính.Chú ý:CHỈ THỐNG KÊ NHỮNG TÁC GIẢ CÓ SÁNG TÁC TRƯỚC NĂM 1975

in progress 0
Ben Gia 2 months 2021-07-27T17:01:46+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T17:02:56+00:00

  – Phạm Tiến Duật (1941): ” Vầng trăng vầng lửa” , ” Thơ 1 chặng đường”

  – Ngọc Bái (1943) :” Trầm tĩnh cánh rừng”, ” Thời áo lính”

  – Nguyễn Thái Vận (1941- 1991): ” Cánh đồng của mẹ”, ” Lặng im tôi yêu”

  – Nguyễn Trọng Tấn (1949):” Đốm lửa sau cánh rừng”, ” Một thời để nhớ”….

  – Nguyễn Hưng Hải (1959): ” Những vì sao mê sảng”…

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )