Lập bảng các cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan và Phùng Hưng!!!

Question

Lập bảng các cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan và Phùng Hưng!!!

in progress 0
Thạch Thảo 2 tháng 2021-04-14T17:53:56+00:00 3 Answers 16 views 0

Answers ( )

 1. Mai Thúc Loan

  Thời gian: Đầu thế kỷ VIII

  Địa điểm: Ngọc Trừng (Nghệ An)

  Người lãnh đạo: Mai Thúc Loan

  Kết quả: Giành quyền độc lập,tự chủ dân tộc 1 thập kỉ.

   Phùng Hưng

  Thời gian: Khoảng năm 776 – 791

  Địa điểm: Đường Lâm (Hà Nội

  Người lãnh đạo: Phùng Hưng

  Kết quả: Giành được quyền làm chủ đất nước mình.

 2. Cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan

  thời gian :năm 722

  địa điểm :Mai phụ

  người lãnh đạo: Mai Hắc Đế

  diễn biến:

  năm 722 Mai Thúc Loan kêu gọi nhân dân nổi dậy tự sướng lắm Mai Hắc Đế nghĩa quân chiếm được hoàn châu tấn công giống Bình

  nhà đường đem 10 vạn quân sang đàn áp

  kết quả Mai Hắc Đế thua trận

  Cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng

  thời gian năm 776

  địa điểm đường Lâm

  người lãnh đạo Phùng Hưng và em là Phùng Hải

  diễn biến

  Phùng Hưng bao vây Tống Bình chiếm thành sắp đặt bộ máy cai trị đất nước 

 3. Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo khởi nghĩa mai thúc loan các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )