(lang yen ben bep lua…bac nhon chan nhe nhang) neu phuong thuc bieu dat chinh trong doan trich tren

Question

(lang yen ben bep lua…bac nhon chan nhe nhang)
neu phuong thuc bieu dat chinh trong doan trich tren

in progress 0
Ladonna 8 months 2021-05-28T23:11:39+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-28T23:13:06+00:00

  phương thức biểu đạt chính là biểu cảm

  0
  2021-05-28T23:13:19+00:00

  Opin Henpickque

  Phương thức biểu đạt chính trong đoạn trích trên là: Tự sự (kết hợp miêu tả và biểu cảm)

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )