Lan và Phượng cùng đọc 1 cuốn truyện giống nhau . Mỗi ngày Lan đọc 10 trang , Phượng đọc 15 trang . Hỏi truyện dày ? trang biết Lan đọc sau Phượng 2 n

Question

Lan và Phượng cùng đọc 1 cuốn truyện giống nhau . Mỗi ngày Lan đọc 10 trang , Phượng đọc 15 trang . Hỏi truyện dày ? trang biết Lan đọc sau Phượng 2 ngày và Phượng đọc xong trước Lan 7 ngày ?

in progress 0
King 9 months 2020-10-29T18:27:10+00:00 2 Answers 67 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-29T18:28:35+00:00

  Số trang sách Lan đọc trước Phương là :

    10 x 2 = 20 ( trang)

  1 ngày phương hơn lan số trang là :

      15 – 10 = 5 ( trang)

  Cần số ngày để Phương bằng Lan là :

     20 : 5 = 4 ( ngày)

  Vì Phương đọc trước Lan 7 ngày nên Lan thua Phương số trang là :

      10 x 7= 70 ( trang)

  Số ngày mà Phương đọc xong là :

       4 + ( 70 : 5 ) = 16 (ngày)

  Quyển sách dày là :

      16  x  15= 240 ( trang)

                  Đáp số : 240 trang

                 Chúc bạn học tốt       

  0
  2020-10-29T18:29:08+00:00

  Số trang sách Lan đọc trước Phương là :

  10*2=20 ( trang)

  1 ngày phương hơn lan số trang là :

  15-10=5 ( trang)

  Cần số ngày để Phương bằng Lan là :

  20/5=4 ( ngày)

  Vì Phương đọc trước Lan 7 ngày

  => Lan thua Phương số trang là :

  10*7=70 ( trang)

  Số ngày mà Phương đọc xong là :

  4+(70/5)=16 (ngày)

  Quyển sách dày là :

  16*15=240 ( trang)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )