Lan và Nam tham gia vào một bữa tiệc trao đổi quà cùng với 5 người bạn khác. Bỏ qua thực tế như bề ngoài hay trọng lượng…của hộp quà, xác suất để tấ

Question

Lan và Nam tham gia vào một bữa tiệc trao đổi quà cùng với 5 người bạn khác. Bỏ qua thực tế như bề ngoài hay trọng lượng…của hộp quà, xác suất để tất cả mọi người không lấy phải món quà của chính mình là bao nhiêu?
Password là đáp số, có dạng 0,xxxxxxxxxx (lấy 10 chữ số sau dấu phẩy, làm tròn theo quy ước thông thường) MN ơi giúp em với ạ

0
Calantha 11 months 2020-10-23T08:19:14+00:00 0 Answers 34 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )