Lan là học sinh lớp 4h. Khi đi quanh trường, Lan nhặt được một cái ví, mở ví ra thì thấy ví rất nhiều tiền. Hỏi Lan học giỏi môn nào nhất? ( Giải thí

Question

Lan là học sinh lớp 4h. Khi đi quanh trường, Lan nhặt được một cái ví, mở ví ra thì thấy ví rất nhiều tiền. Hỏi Lan học giỏi môn nào nhất?
( Giải thích)

in progress 0
Eirian 1 year 2020-11-22T06:56:13+00:00 2 Answers 121 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-22T06:57:44+00:00

  lan học giỏi môn  đạo đức nhất

  vì khi thấy rất nhiều tiền lan đã đưa cho hiệu trưởng 

   và đây là một việc làm tốt và có phẩm chất rất dạo đức lịch sự

  0
  2020-11-22T06:58:11+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Nếu Lan nhặt được ví rồi trả lại thì Lan giỏi nhất môn Đạo Đức (cấp 1)

  Nếu cấp 2 thì là môn GDCD

  Vì Lan thể hiện tính cách trung thực,thật thà 

  Xin hay nhất 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )