lan co 30 vien keo,thuy co 15 vien keo, hoa co so vien keo nhieu hon trung binh cong cua ba ban la 3 vien.hoi hoa co bao nhiu vien keo

Question

lan co 30 vien keo,thuy co 15 vien keo, hoa co so vien keo nhieu hon trung binh cong cua ba ban la 3 vien.hoi hoa co bao nhiu vien keo

in progress 0
Latifah 1 year 2020-10-31T01:52:28+00:00 2 Answers 59 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T01:53:37+00:00

  Gọi số kẹo của Hoa là A

  A=trung bình cộng + 3 (do nhiều hơn 3 viên)

  trung bình cộng=(A+15+30):3=(A+45):3

  suy ra A=(A+45):3 + 3

            A-3=(A+45):3 (chuyển 3 qua)

            A+45=3(A-3) (số bị chia bằng thương nhân số chia)

            A+45=3A-9 (nhân vào)

            45+9=3A-A

            54=2A

  suy ra A=54:2=27

   

  0
  2020-10-31T01:54:01+00:00

  Đáp án:27vien

   

  Giải thích các bước giải:

   Trung bình cộng của ba bạn là (30+15+3):2= 24(viên)

  hoa có số viên kẹo là: 24+3 =27(viên)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )