Làm tử tết giúp với ạ, chọn đáp án giúp mình

Question

Làm tử tết giúp với ạ, chọn đáp án giúp mình
lam-tu-tet-giup-voi-a-chon-dap-an-giup-minh

in progress 0
Euphemia 8 tháng 2020-10-29T13:24:27+00:00 2 Answers 70 views 0

Answers ( )

 1. Giải thích các bước giải:

  Câu 3:

  Ta có: `(4x-3)/(3x-1)=3/2`

  `<=>2(4x-3)=3(3x-1)`

  `<=>8x-6=9x-3`

  `<=>x-3=-6`

  `<=>x=-3`

  Vậy `x=-3`

  Câu 7:

  Ta có: `(7x-3)/(x-1)=2/3`

  `=>3(7x-3)=2(x-1)`

  `<=>21x-9=2x-2`

  `<=>19x=7`

  `<=>x=7/19`

  Vậy `x=7/19`

   

 2. Đáp án:

  3/ $x=-3$

  7/ $x=\dfrac{7}{19}$

  Giải thích các bước giải:

  3/ $\dfrac{4x-3}{3x-1}=\dfrac{3}{2}$

  $⇔ 2(4x-3)=3(3x-1)$

  $⇔ 8x-6=9x-3$

  $⇔ 9x-3-8x+6=0$

  $⇔ x+3=0$

  $⇔ x=-3$

  7/ $\dfrac{7x-3}{x-1}=\dfrac{2}{3}$

  $⇔ 3(7x-3)=2(x-1)$

  $⇔ 21x-9=2x-2$

  $⇔ 21x-9-2x+2=0$

  $⇔ 19x-7=0$

  $⇔ x=\dfrac{7}{19}$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )