làm tròn các số sau đến số thập phân thứ 2: 1,235;30,438;12,345;12,516;2,9999;61,991;10,0456

Question

làm tròn các số sau đến số thập phân thứ 2: 1,235;30,438;12,345;12,516;2,9999;61,991;10,0456

in progress 0
Hưng Khoa 1 year 2020-10-31T12:59:02+00:00 2 Answers 87 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T13:00:28+00:00

  Đáp án:

   1,235 ~ 1,24

  30,438 ~ 30,44

  12,345 ~ 12,35

  12,516 ~ 12,52

  2,9999 ~ 3,0

  61, 991 ~ 61,99

  10,0456 ~ 10,05

  ~ Nếu đúng xin CTLHN + 5 sao + Cảm mơm ~

  @quynhchik852

   

  0
  2020-10-31T13:00:42+00:00

  `1,235≈1,24`

  `30,438≈30,44`

  `12,345≈12,35`

  `12,516≈12,52`

  `2,9999≈3,00`

  `61,991≈61,99`

  `10,0456≈10,05`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )