làm tròn các số sau đến số thập phân thứ 2: 1,235;30,438;12,3457;2,9999;12,516;61,991;10,0456

Question

làm tròn các số sau đến số thập phân thứ 2: 1,235;30,438;12,3457;2,9999;12,516;61,991;10,0456

in progress 0
Cherry 1 year 2020-10-31T15:31:14+00:00 1 Answers 87 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T15:32:45+00:00

  Giải thích các bước giải:

  `1,235=1,24`

  `30,438=30,44`

  `12,3457=12,35`

  `2,9999=2,910`

  `12,516=12,52`

  `61,991=61,99`

  `10,0456=10,05`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )