làm phần a,b bài 9 hộ mình

Question

làm phần a,b bài 9 hộ mình
lam-phan-a-b-bai-9-ho-minh

in progress 0
Mít Mít 1 year 2020-10-22T12:22:31+00:00 1 Answers 60 views 0

Answers ( )

    0
    2020-10-22T12:24:13+00:00

    =))

    lam-phan-a-b-bai-9-ho-minh

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )