Làm ơn giúp em với ạ????????????

Question

Làm ơn giúp em với ạ????????????
lam-on-giup-em-voi-a

in progress 0
Sapo 1 year 2020-10-31T15:10:51+00:00 2 Answers 57 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T15:12:05+00:00

  $f(x)=x^2-(2m+1)x+1$

  $\Rightarrow f(-x)=(-x)^2-(2m+1).(-x)+1$

  $=x^2+(2m+1)x+1$

  Để hàm số chẵn, $f(-x)=f(x)$

  $\Rightarrow x^2-(2m+1)x+1=x^2+(2m+1)x+1$

  $\Leftrightarrow -(2m+1)x=(2m+1)x$

  $\Leftrightarrow 2x(2m+1)=0$

  $\Leftrightarrow 2m+1=0$

  $\Leftrightarrow m=\dfrac{-1}{2}$

  0
  2020-10-31T15:12:25+00:00

  $y=x^2-(2m+1)x+1$ là hàm chẵn

  `=>` $2m+1=0$

  `<=>` $m=\dfrac{-1}{2}$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )