Làm ơn giải giúp em bài toán sau ạ !!

Question

Làm ơn giải giúp em bài toán sau ạ !!
lam-on-giai-giup-em-bai-toan-sau-a

0
Helga 1 year 2020-11-12T21:43:04+00:00 0 Answers 30 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )