làm nhanh nhá lm r nhưng vô đây ktr xem đg ko 20 p nhé

Question

làm nhanh nhá
lm r nhưng vô đây ktr xem đg ko
20 p nhé
lam-nhanh-nha-lm-r-nhung-vo-day-ktr-em-dg-ko-20-p-nhe

in progress 0
Thiên Ân 6 months 2021-07-11T21:33:56+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T21:35:08+00:00

  Bài 1:

  a, Con ra tiền tuyến xa xôi

  Yêu bầm, yêu nước cả đôi mẹ hiền.

  Bầm: mẹ

  b,Chuối đầu vườn đã lổ       

  Cam đầu ngõ đã vàng        

  Em nhớ ruộng nhớ vườn        

  Không nhớ anh răng được

  Răng: sao

  Bài 2:

  a. Viêm màng túi, nó đẩy con xe với giá hời. Đã móm lại càng móm ! Vân hên dường như chẳng đến với nó !

  Giá hời: giá rẻ

  b. Lệch tủ nên nó không làm được bài kiểm tra. Lĩnh gậy là cái chắc rồi ! Cô nghiêm lắm, nên việc mang phao hay copy là không thể. Không biết nó đã rút ra bài học chưa nữa

  b/ phao, copy: sao chép, tài liệu!

  c. Con nín đi! Mợ đã về với các con rồi mà !

  c/ Mợ: mẹ

  Bài 3:

  A. Từ ngữ địa phương

  B. Biệt ngữ xã hội

  C. Từ mượn

  D. Thuật ngữ

  Chọn B

  Bài 4:

  – Trường hợp nên sử dụng từ ngữ địa phương là: a – c – d 

  – Trường hợp không nên sử dụng từ ngữ địa phương là: b – e – g

  CHÚC BN HỌC TỐT!!!

  0
  2021-07-11T21:35:36+00:00

  @Meoss_

  * Bài 1:

  a/ Bầm: mẹ

  b/ Răng: sao

  * Bài 2:

  a/ giá hời: giá rẻ

  b/ phao, copy: sao chép, tài liệu

  c/ Mợ: mẹ

  * Bài 3:

  B. Biệt ngữ xã hội

  * Bài 4:

  – Nên: a – c – d 

  – Không nên: b – e – g

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )