làm nhanh nha : Câu 1: (2,0 điểm) Cho đoạn trích sau đây: “Một hôm, Mã Lương vẽ con cò trắng không mắt. Vì một chút sơ ý, em đánh rơi một giọt mực xu

Question

làm nhanh nha :
Câu 1: (2,0 điểm)
Cho đoạn trích sau đây:
“Một hôm, Mã Lương vẽ con cò trắng không mắt. Vì một chút sơ ý, em đánh rơi một giọt mực xuống bức tranh. Giọt mực rơi đúng chỗ mắt cò. Thế là cò mở mắt, xòe cánh, bay đi. Chuyện làm chấn động cả thị trấn. Mấy kẻ mách lẻo đến tố giác với nhà vua. Vua phái triều thần đến đón Mã Lương về kinh đô. Mã Lương không muốn đi, nhưng họ tìm đủ cách dụ dỗ, dọa nạt để bắt em về hoàng cung.”
(Cây bút thần)
a. Tìm các cụm danh từ có trong đoạn trích.
b. Điền các cụm danh từ đã tìm được vào mô hình cụm danh từ.
tui đang cần gấp nên làm trong 5- 10 p nha
nhanh + đúng = ctlhn

in progress 0
Thu Cúc 8 months 2021-05-29T11:46:39+00:00 2 Answers 68 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-29T11:48:04+00:00

  mk trình bày trong hình nha

  ctlhn đc khum ạ

  ý a mk lồng vào ý b để đỡ tốn thời gian ạ

  @yum

  #chúc bn học tốt

  lam-nhanh-nha-cau-1-2-0-diem-cho-doan-trich-sau-day-mot-hom-ma-luong-ve-con-co-trang-khong-mat-v

  0
  2021-05-29T11:48:12+00:00

  `\text{a.Tìm các cụm danh từ có trong đoạn trích.}`

  `\text{⇒}` một giọt mực, mấy kẻ mách lẻo, con cò trắng không mắt, cả thị trấn.

  `\text{b. Điền các cụm danh từ đã tìm được vào mô hình cụm danh từ.}`

     `\text{Phần phụ trước}`            `\text{Phần TT}`                       `\text{Phần phụ sau}`

              Một                                     giọt mực                                            X

                Mấy                                       kẻ                                            mách lẻo

                  X                                  Con cò                                                   trắng ko mắt

                  cả                                 thị trấn                                                       X

  note: Có một vài cụm ko pk cụm danh từ

  `\color{black}{text{Cherryáo Blink.Olympia}}`

  Hok tốt!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )