Làm nhanh lên nha cần gấp

Question

Làm nhanh lên nha cần gấp
lam-nhanh-len-nha-can-gap

in progress 0
Hưng Khoa 2 years 2021-04-22T20:15:00+00:00 1 Answers 21 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-22T20:16:16+00:00

  a.

  – Đoạn văn trên trích từ văn bản ”Tinh thần yêu nước của nhân dân ta”

  – Tác giả là Hồ Chí Minh

  b. 

  – PTBĐ chính là Nghị luận

  c. Nội dung nói về những việc làm phát huy tinh thần yêu nước khêu gợi nó ở mỗi con người

  d.

   Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy.

  – Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm.

  Tác dụng:

  Thành phần bị lược bớt:CN

  -Thông tin nhanh, tránh lặp từ

  – Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công cuộc yêu nước, công việc kháng chiến.”

  Tác dụng

  -Ngụ ý hành động nói trong câu là của chung mọi người.

  lam-nhanh-len-nha-can-gap

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )