làm hộ táu nha Đúng nha Ko trả lời linh tinh trả lời linh tinh = báo cáo

Question

làm hộ táu nha
Đúng nha
Ko trả lời linh tinh
trả lời linh tinh = báo cáo
lam-ho-tau-nha-dung-nha-ko-tra-loi-linh-tinh-tra-loi-linh-tinh-bao-cao

in progress 0
Eirian 8 tháng 2020-10-16T06:42:49+00:00 2 Answers 91 views 0

Answers ( )

 1. Gửi Pác :’3

   

  lam-ho-tau-nha-dung-nha-ko-tra-loi-linh-tinh-tra-loi-linh-tinh-bao-cao

 2. a. 10^2 – [ 60 : ( 5^6 : 5^4 – 3.5 )]

  = 100 – [ 60 : ( 5^2 – 3.5 )]

  = 100 – [ 60 : ( 25 – 3.5 )]

  = 100 – [ 60 : ( 25 – 15)]

  = 100 – [ 60 : 10 ]

  = 100 – 6 = 94

  b. 50 – [( 50 – 2^3 . 5) : 2+ 3]

  = 50 – [( 50 – 8.5) : 2 + 3]

  = 50 – [( 50 – 40) : 2 + 3]

  = 50 – [10 : 2 + 3]

  = 50 – ( 5+3 )

  = 50 – 8 = 42

  c. 10 -[(8^2 – 48).5 + ( 2^3 .10 +8 )] : 28 hình như sai đề đó cậu, mình tính không ra

  d. 8697 -[3^7 : 3^5 + 2 (13-3)]

  = 8697 -[3^2 + 2 (13-3)]

  = 8697 -[9 + 2 .10]

  = 8697 -[ 9+2 0]

  = 8697 – 29 = 8668

  e. 2011 + 5 [ 300 – ( 17 – 7 )^2]

  = 2011 + 5 [ 300 – 10^2]

  = 2011 + 5 [300 – 100]

  = 2011 + 5 .200

  = 2011 + 1000 = 3011

  g. 2345 – 1000 : [19 – 2 (21-18)^2]

  = 2345 – 1000 : [ 19 – 2 .3^2 ]

  = 2345 – 1000 : [ 19 – 2 .9 ]

  = 2345 – 1000 : ( 19 – 18 )

  = 2334 – 1000 : 1

  = 1334

  f. 210 – 2000 : [ 480 – 2 ( 7^2 – 6 )]

  = 210 – 2000 : [ 480 – 2 ( 49 – 6)]

  = 210 – 2000 : [ 480 – 2 .43]

  = 210 – 2000 : [ 480 – 86 ]

  = 210 – 2000 : 394 bài này có khi cũng sai đề luôn á cậu. cậu xem lại có chép sai đề không nha

  h. 128 – [ 68 + 8 . (37-35)^2 ] : 4

  = 128 – [ 68+8 . 2^2 ] : 4

  = 128 – ( 76 . 4 ) : 4

  = 128 – 304 : 4

  = 128 – 76 = 52

  i. 568 – { 5 [ 143 – ( 4-1 )^2] + 10 } : 10

  = 568 – { 5 [ 143 – 3^2] + 10 } : 10

  = 568 – { 5 [ 143 – 9 ] + 10 } : 10

  = 568 – { 5 . 134 + 10 } : 10

  = 568 – ( 670 + 10 ) : 10

  = 568 – 680 : 10

  = 568 – 68 = 500

  k. 307  – [( 180 – 160 ) : 2^2 + 9] : 2

  = 307 – [(180 – 160 ) : 4 + 9] : 2

  = 307 – [20 : 4 + 9 ] : 2

  = 307 – [ 5 + 9] : 2

  = 307 – 14 : 2

  = 307 – 7 = 300

  cậu có thể vote 5* và chọn câu trả lời hay nhất cho mình không ạ

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )