Làm hộ mik chỗ btvn nha

Question

Làm hộ mik chỗ btvn nha
lam-ho-mik-cho-btvn-nha

in progress 0
Maris 1 year 2020-11-20T21:26:49+00:00 1 Answers 57 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-20T21:28:39+00:00

  Đáp án ;

   1) 9^3 . 3^5                2) 9^2 . 27 . 3^5

   = 3^6 . 3^5                 = 3^4 . 3^3 . 3^5

   = 3^6+5                      = 3^4+3+5

   = 3^11                           = 3^12

   3) 2^5 . 4^2 . 16          4) 7^4 . 343 . 49^2

   = 2^5 . 2^4 . 2^4         = 7^4 . 7^3 . 7^4

   = 2^5+4+4                  = 7^4+3+4

   = 2^13                          = 7^11

   5) 5^2 . 25^2 . 125               6) 100^2 . 10 . 1000

   = 5^2 . 5^4 . 5^3                = 10^4 . 10 . 10^3

   = 5^2 + 4 + 3                      = 10^4+1+3

   = 5^9                                   = 10^8

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )