Làm hộ mik bài này nhé! Thanks!

Question

Làm hộ mik bài này nhé!
Thanks!
lam-ho-mik-bai-nay-nhe-thanks

in progress 0
Ngọc Diệp 9 months 2021-04-23T08:33:08+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-23T08:34:36+00:00

  Đáp án:

   dưới nha

  Giải thích các bước giải:

  ta có :

  tích : `a/b×a/c=(aa)/(bc)`

  tổng : `a/b+a/c=(ac+ba)/(bc)=(a(c+b))/(bc)=(aa)/(bc)`

  thử lại :

  tích : `8/(-3)xx8/c=(-8)/3xx8/c=(-64)/(3c)`

  tổng : `8/(-3)+8/c=(-8)/3+8/c=(-8c+3.8)/(3c)=(-8.(c-3))/(3c)=(-8.8)/(3c)=(-64)/(3c`

  0
  2021-04-23T08:34:50+00:00

  Ta có : a/b . a/c = a²/bc                                                                      (1)

             a/b + a/c = ac +ab/bc = a( c+b )/bc = a . a/bc = a²/bc          (2)

  Từ (1) và (2) : a/b . a/c = a/b + a/c với b + c = a,           a , b , c ∈ Z,    b  0,    c 

  Nếu a = 8 , b = -3 thì c = a – b = 8 – ( -3 ) = 11. Ta có:

  8/-3 . 8/11 = 64/-33 và 8/-3 + 8/11 = 8.11+8.(-3)/-33 = 64/-33

  @No Copy

  5* nha,ctlhn

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )