làm hộ em từ bài 2.20 đến 2.23 có 3 bài nên mọi người phải làm đung vào nha

Question

làm hộ em từ bài 2.20 đến 2.23
có 3 bài nên mọi người phải làm đung vào nha
lam-ho-em-tu-bai-2-20-den-2-23-co-3-bai-nen-moi-nguoi-phai-lam-dung-vao-nha

in progress 0
Khải Quang 1 year 2020-11-07T20:55:09+00:00 1 Answers 57 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-07T20:56:54+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  3.20

  Mỗi người sẽ được nhận 6 lần 

  Vậy ta lấy : 6.8 = 48 + 48 = 96 viên

  Trong hộp sẽ còn lại 4 viên

  Sau khi Bảo lấy xong sẽ tiếp tục tới An mỗi người chỉ có 1 lượt từ 4 đến 8 viên

  Vậy sau khi Bảo lấy thì An sẽ lấy 4 viên còn lại nên An là người thắng cuộc

  3.21

  Gọi số 10 là số tự nhiên liên tiếp bất kì mà Tùng viết là : a; a + 1; a + 4; a + 5; a + 6; a+7; a+ 8; a+ 9

  ( a ∈ N ) và Tùng xóa đi là a + b ( 0 $\leq$  b$\leq$ 9 ) theo đề bài ta có 

  a + a + 1 + a + 2 + a + 3 + a + 4 + a + 5 + a + 6 + a + 7 + a + 8 + a + 9 – ( a + b ) = 490

  ⇔ 10a + 45 – a – b = 490

  ⇔ 10a – a – b = 490 – 45 

  ⇔ 9a – b = 445

  ⇔ 9a = 445 + b

  ⇔ a = $\frac{45+b} {9}$ 

  Vì a là số tự nhiên nên 445 + b chia hết cho 9 

  Lại có : 445 : 9 dư 4 và 0 $\leq$ b$\leq$ 9

  Suy ra : b = 5 

  Do đó

  a = $\frac{445+ b}{9}$ = $\frac{445+5}{9}$= $\frac{490}{9}$ = $ 50 $

  Vậy số Tùng xóa là 50

  3.22

  3.23

  MIK KO BT LÀM CHO MIK XIN LỖI BN

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )