Làm hộ em câu9 ý c ạ

Question

Làm hộ em câu9 ý c ạ
lam-ho-em-cau9-y-c-a

in progress 0
Minh Khuê 2 tháng 2021-04-22T16:30:21+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

   `x= -10/7`

  Giải thích các bước giải:

   `(3x)/(x+1) + 10/x =3`

  `<=> (3x^2) /(x(x+1)) + (10(x+1))/(x(x+1)) = (3x(x+1) )/(x(x+1) )`

  `=> 3x^2 + 10(x+1) = 3x(x+1)`

  `<=> 3x^2 + 10x + 10 = 3x^2 + 3x `

  `<=> 3x^2 – 3x^2 + 10x -3x =-10`

  `<=> 7x=-10`

  `<=> x= -10/7`

  Vậy `x= -10/7`

  xin ctlhn ạ 

 2. `(3x)/(x+1)+(10)/x=3`

  `⇔(3x^2+10(x+1))/(x(x+1))=3`

  `⇔3x^2+10x+10=3x^2+3x`

  `⇔7x=-10`

  `⇔x=(-10)/7`

   

Leave an answer

Browse
Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )