Làm hết đc ctrlhn ! Cấm kêu ít điểm nhiều bài!

Question

Làm hết đc ctrlhn !
Cấm kêu ít điểm nhiều bài!
lam-het-dc-ctrlhn-cam-keu-it-diem-nhieu-bai

in progress 0
Philomena 11 months 2020-11-28T22:10:24+00:00 2 Answers 73 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-28T22:11:50+00:00

  Bài 1:

  7 và 15/75=540/75=108/15=36/5

  Bài 2:

  149/25=5 và 24/25                           ;      257/41=6 và 11/41

  Bài 3:

  451m=451/1000km   ; 75m=75/1000km    ;  4g=4/1000kg

  1m7cm=1 và 7/100m  ; 3km15m=3 và 15/1000km  ; 4km2m=4 và 2/1000km ;

  7tấn34kg=7 và 34/1000tấn  ; 5kg5g=5 và 5/1000kg

  2/1×3 + 2/3×5 + 2/5×7+ 2/7×9

  =(1 – 1/3 + 1/3 – 1/5 + 1/5 – 1/6 + …..+ 1/9) : 2

  =(1 – 1/9) : 2

  =8/9 : 2

  =4/9

   

  0
  2020-11-28T22:11:55+00:00

  Bài 1:

  7 và 15/75=540/75=108/15=36/5

  Bài 2:

  149/25=5 và 24/25                           ;      257/41=6 và 11/41

  Bài 3:

  451m=451/1000km   ; 75m=75/1000km    ;  4g=4/1000kg(cái này cj nhìn ko rõ nhé)

  1m7cm=1 và 7/100m  ; 3km15m=3 và 15/1000km  ; 4km2m=4 và 2/1000km ;

  7tấn34kg=7 và 34/1000tấn  ; 5kg5g=5 và 5/1000kg

  Bài …:

  2/1×3 + 2/3×5 + 2/5×7+ 2/7×9

  =(1 – 1/3 + 1/3 – 1/5 + 1/5 – 1/6 + …..+ 1/9) : 2

  =(1 – 1/9) : 2

  =8/9 : 2

  =4/9

  Bài … :

  e ko chụp hết nên cj ko bt á. Nhưng chúc e hok giỏi nha!

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )