Làm hết cho mik và chỉ ra cách làm cho mik hứa sẽ vote

Question

Làm hết cho mik và chỉ ra cách làm cho mik hứa sẽ vote
lam-het-cho-mik-va-chi-ra-cach-lam-cho-mik-hua-se-vote

in progress 0
Tryphena 9 months 2021-05-10T03:51:47+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-10T03:53:22+00:00

  $#Dino$

  Câu 5:

  Đổi  : `2000=2km  ;   10` phút `=1/6(h)`   

  Vận tốc của người đó là:

         `2+1/6=12 (km//h)`

  Đáp án `B`

  Câu 6: 

  Diện tích xung quanh là:

     `(2,4+1,5)xx2xx1,2=9,26(m^2)`

  Đáp án `D`

  Câu 7: 

  Thể tích hình lập phương là: 

  `12xx12xx12=1728(dm^3)`

  Đáp án `B`

  Câu 8:

  Đáp án `A`

  `(4,06)/100=406/10000=0,0406`

   

  0
  2021-05-10T03:53:42+00:00

  Đáp án:

  `5)` `B`

  `6)` `D`

  `7)` `B`

  `8)` `B`

  Giải thích các bước giải:

  `5)`

  đổi `2000` `m` `=` `2` `km` và `10` phút `=` `1/6` giờ

  vận tốc của người đó là : `2÷1/6=12` `(km` `/` `h )`

  `=>` `B.` `12` `km` `/` `h`

  `6)`

  diện tích xung quanh của hộp đó là :

  `2×1,2×(2,4+1,5)=9,36` `(m^2)`

  `=>` `D.` `9,36` `m^2`

  `7)`

  thể tích hình đó là : `12×12×12=1728` `(dm^3)`

  `=>` `B.` `1728` `dm^3`

  `8)`

  `=>` `4,06÷100=0,0406`

  `=>` `B.` `0,0406`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )