làm giupsn em với em cảm ơn

Question

làm giupsn em với em cảm ơn

lam-giupsn-em-voi-em-cam-on

in progress 0
Euphemia 9 months 2020-10-29T05:11:29+00:00 1 Answers 64 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-29T05:12:50+00:00

  Đáp án:

   Bài 1:

  a) Ta có: M=1+3+3²+3³+…+3^118+3^119

  ⇒         3M=3+3²+3³+3^4…+3^119+3^120

  ⇒    3M-M=3+3²+3³+3^4…+3^119+3^120-(1+3+3²+3³+…+3^118+3^119)

  ⇒        2M =3^120-1

  ⇒         M  =3^120-1/2

        Vậy M = 3^120-1/2

  b) Ta có: M=1+3+3²+3³+…+3^118+3^119

                    =1+3²+3+3³+…+3^116+3^118+3^117+3^119

                    =(1+9)+3(1+9)+…+3^116(1+9)+3^117(1+9)

                    =10+3.10+…+3^116.10+3^117.10

                    =10(3+…+3^116.+3^117)  ⋮ 5

  Ta có: M=1+3+3²+3³+…+3^118+3^119

               =(1+3+3²)+(3³+3^4+3^5)+…+(3^117+3^118+3^119)

               =13+3³(1+3+3²)+…+3^117(1+3+3²)

               =13+3³.13+…+3^117.13 

               =13(1+3³+…+3^117) ⋮ 13

       Vậy M ⋮ 5 

              M ⋮ 13

       XIN TLHN VÀ 5* NHÉ

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )